2021

Her kan man se dato/uger for allerede fastlagte traditioner, arrangementer og feriepasning for et år ad gangen.

Årshjulet er delt op så man kan se hvilke aktiviteter børnene kan deltage i f.eks. teater, og hvilke aktiviteter der både er for børn og forældre f.eks. sommerfest. Ligeså kan man se datoer for forældrerådsmøderne, så det er muligt som forældre at komme med input til dagsordenen.