Om Skovtrolden

Vi har fokus på at skabe nysgerrige børn og være i børnehøjde. I børnehaven har vi et naturvidenskabeligt laboratorium, her er vi nysgerrige, her undersøges og forskes.  Vi arbejder på tværs af stuer både i vuggestue og børnehave og så vidt det er muligt i mindre grupper for at tilgodese det enkelte barn, skabe stjernestunder og fordybelse. Vi bruger vores legeplads og naturen omkring os som et udendørs læringsrum, hvor alt lige fra regnorme til bladene på træerne bliver undersøgt og snakket om. I vuggestuen har vi især fokus på modtagelse af nye børn og forældre, nærvær og samspil.

Vi arbejder ud fra Næstved kommunes læreplaner, hvor vi kommer omkring ”krop og bevægelse”, ”kultur og kulturelle udtryksformer” og ”natur og naturfænomener”.  Hele tiden med fokus på barnets sociale, personlige og sproglige udvikling.