Skovtroldens lukkedage

Som udgangspunkt har Skovtrolden lukket på følgende dage:

  • De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) inden Påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Sommerferie ligger i 2020 i ugerne 29, 30 og 31
    Ugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31.
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar

Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). 

Udover Skovtroldens lukkedage har vi også pædagogisk dag 1 til 2 dage på et år. Her vil der være reduceret pasning i Skovtrolden. Personalet der står for pasningen disse dage er primært vikarer.

Ligeså undersøges børnefremmøde i vinter- og efterårsferie så personale ressourcer kan tilpasses.

Alle lukkedage, ferier og datoer opdateres efterhånden og kan ses under bjælken årshjul. Bjælken findes under fanebladet "Om Skovtrolden"

 Se også under feriepasning, hvordan denne administreres.